Graphic abstract

Research Paper
Berberine ameliorates DSS-induced intestinal mucosal barrier dysfunction through microbiota-dependence and Wnt/β-catenin pathway
Yalan Dong, Heng Fan, Zhe Zhang, Feng Jiang, Mingyue Li, Haifeng Zhou, Weina Guo, Zili Zhang, Zhenyu Kang, Yang Gui, Zhexing Shou, Junyi Li, Rui Zhu, Yu Fu, Alexey Sarapultsev, Huafang Wang, Shanshan Luo, Ge Zhang, Desheng Hu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1381-1397. doi:10.7150/ijbs.65476
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Cancer-associated adipocytes promote the invasion and metastasis in breast cancer through LIF/CXCLs positive feedback loop
Chong Zhou, Xi He, Chang Tong, Honghui Li, Caifeng Xie, Yudong Wu, Lieliang Wang, Xiaohua Yan, Daya Luo, Yunpeng Tang, Zhongman Cheng, Xiangyang Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1363-1380. doi:10.7150/ijbs.65227
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
LncRNA-COX2 inhibits Fibroblast Activation and Epidural Fibrosis by Targeting EGR1
Lei Yang, Shengnai Zheng, Dawei Ge, Mingjie Xia, Haijun Li, Jian Tang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1347-1362. doi:10.7150/ijbs.67974
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Activation of glucagon-like peptide-1 receptor in microglia attenuates neuroinflammation-induced glial scarring via rescuing Arf and Rho GAP adapter protein 3 expressions after nerve injury
Zhanyang Qian, Hongtao Chen, Mingjie Xia, Jie Chang, Xinyu Li, Suhui Ye, Shunjie Wu, Shuai Jiang, Junping Bao, Binyu Wang, Renyi Kong, Sheng Zhang, Shengnai Zheng, Xiaojian Cao, Xin Hong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1328-1346. doi:10.7150/ijbs.68974
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Review
Advances in Multi-Omics Study of Prognostic Biomarkers of Diffuse Large B-Cell Lymphoma
Xiao-jie Liang, Xin-yu Song, Jia-lin Wu, Dan Liu, Bing-yu Lin, Hong-sheng Zhou, Liang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1313-1327. doi:10.7150/ijbs.67892
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Review
Role of Slit/Robo Signaling pathway in Bone Metabolism
Lingyu Jiang, Jianxun Sun, Dingming Huang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1303-1312. doi:10.7150/ijbs.66931
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
VRK2 activates TNFα/NF-κB signaling by phosphorylating IKKβ in pancreatic cancer
Jionghuang Chen, Kexiong Qiao, Chaolei Zhang, Xinyang Zhou, Qian Du, Yuezhen Deng, Liping Cao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1288-1302. doi:10.7150/ijbs.66313
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
CXCR4-dependent macrophage-to-fibroblast signaling contributes to cardiac diastolic dysfunction in heart failure with preserved ejection fraction
Ning Zhang, Qunchao Ma, Yayu You, Xiangyang Xia, Cuiping Xie, Yuxue Huang, Zhuo Wang, Feiming Ye, Zhaosheng Yu, Xiaojie Xie
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1271-1287. doi:10.7150/ijbs.65802
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Integrin-β4 regulates the dynamic changes of phenotypic characteristics in association with epithelial-mesenchymal transition (EMT) and RhoA activity in airway epithelial cells during injury and repair
Mei-Ling Tan, Wen-Jie Huang, Yue Wang, Lei Liu, Yan Pan, Jing-Jing Li, Jiang Zhang, Mingxing Ouyang, Xiang-Ping Qu, Hui-Jun Liu, Chi Liu, Dan Zeng, Xiao-Qun Qin, Linhong Deng, Yang Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1254-1270. doi:10.7150/ijbs.65174
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) inhibition promotes pulmonary metastasis of osteosarcoma by boosting ezrin phosphorylation
Fangfei Li, Xiaoqiu Wu, Xuekun Fu, Jin Liu, Wangze Song, Gary Guishan Xiao, Aiping Lu, Ge Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1238-1253. doi:10.7150/ijbs.58784
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Hypoxic pancreatic cancer derived exosomal miR-30b-5p promotes tumor angiogenesis by inhibiting GJA1 expression
Kai Chen, Qi Wang, Xinxin Liu, Feng Wang, Yinmo Yang, Xiaodong Tian
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1220-1237. doi:10.7150/ijbs.67675
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Review
DNA Replication Licensing Factors: Novel Targets for Cancer Therapy via Inhibiting the Stemness of Cancer Cells
Shaoran Song, Yaochun Wang, Peijun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1211-1219. doi:10.7150/ijbs.67529
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
HJURP Promotes Malignant Progression and Mediates Sensitivity to Cisplatin and WEE1-inhibitor in Serous Ovarian Cancer
Zhiyuan Dou, Chunping Qiu, Xun Zhang, Shu Yao, Chen Zhao, Zixiang Wang, Ran Chu, Jingying Chen, Zhongshao Chen, Rongrong Li, Kun Wang, Penglin Liu, Chang Liu, Kun Song, Beihua Kong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1188-1210. doi:10.7150/ijbs.65589
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
CD137L-macrophage induce lymphatic endothelial cells autophagy to promote lymphangiogenesis in renal fibrosis
Haotian Wei, Li Chen, Qing Li, Xinjun Liang, Kun Wang, Ying Zhang, Yueqiang Li, Yanyan Liu, Gang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1171-1187. doi:10.7150/ijbs.66781
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Review
Insight of Autophagy in Spontaneous Miscarriage
Xue-Yun Qin, Hui-Hui Shen, Wen-Jie Zhou, Jie Mei, Han Lu, Xiao-Fang Tan, Rui Zhu, Wen-Hui Zhou, Da-Jin Li, Tao Zhang, Jiang-Feng Ye, Ming-Qing Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1150-1170. doi:10.7150/ijbs.68335
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
TBL1X and Flot2 form a positive feedback loop to promote metastasis in nasopharyngeal carcinoma
Hongjuan Xu, Xuejun Yan, Hecheng Zhu, Yuanbo Kang, Weiren Luo, Jin Zhao, Kefan Zhou, Xiwu Liu, Li Ye, Quanwei Zhou, Shasha Li, Ming Zhao, Lei Wang, Bin Zhu, Weidong Liu, Jianxiong Li, Xingjun Jiang, Caiping Ren
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1134-1149. doi:10.7150/ijbs.68091
[Abstract] [Full text] [PDF]

More ...

Cover image

Editor-in-Chief: Chuxia Deng, PhD, Dean and Chair Professor, Faculty of Health Sciences, University of Macau

Editor-in-Chief's Profile
new Latest impact factor 6.58. Congratulations!


new CFP: Third special issue on SARS-CoV-2 and COVID-19 https://www.ijbs.com/si/covid.html


🆘The continued global battle against SARS-CoV-2 and COVID-19: Special issue on Coronavirus disease https://www.ijbs.com/v17i6

🆘 The global battle against SARS-CoV-2 and COVID-19: Special issue on Coronavirus disease https://www.ijbs.com/v16i10



Postdoctoral Fellowship and Associateship available in Faculty of Health Sciences (FHS),University of Macau ...full details
Journal of Genomics articles:

Research Paper
Circ-0036602 Acts As a Sponge of MiR-34a-5p and MiR-431-5p to Promote Cervical Cancer Proliferation and Invasion
Xia Ye, Biqing Zhu, Jingjing Han, Jian Huang, Yaqin Wu
J. Genomics 2022; 10: 16-25. doi:10.7150/jgen.62458
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Genetic Dissection of the Mixing Properties of Wheat Flour (Triticum aestivum L.) Using Unconditional and Conditional QTL Mapping
Haixia Yu, Yuling An, Aiping Wang, Xin Guan, Jichun Tian, Tangyuan Ning, Kexin Fan, Hao Li, Qianqian Liu, Dongxue Wang, Jiansheng Chen
J. Genomics 2022; 10: 8-15. doi:10.7150/jgen.67253
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Comparative analysis of mRNA transcripts of HT-29 cell line expressed in identical quantities for pathogenic E. coli strains UM146 and UM147 with control Escherichia coli Nissle 1917
Roman Kotłowski
J. Genomics 2022; 10: 1-7. doi:10.7150/jgen.67277
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Draft genomes of non-nitrogen-fixing Frankia strains
Camila Carlos-Shanley, Trina Guerra, Dittmar Hahn
J. Genomics 2021; 9: 68-75. doi:10.7150/jgen.65429
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Top cited papers:
  • G Chen et al. TGF-β and BMP Signaling in Osteoblast Differentiation and Bone Formation. Cited by 237
  • BF Zamarron & W Chen. Dual Roles of Immune Cells and Their Factors in Cancer Development and Progression. Cited by 172
  • TM Thornton & M Rincon. Non-Classical P38 Map Kinase Functions: Cell Cycle Checkpoints and Survival. Cited by 200
  • HB Shao et al. Primary antioxidant free radical scavenging and redox signaling pathways in higher plant cells. Cited by 247
  • JK Lunney. Advances in Swine Biomedical Model Genomics. Cited by 255
  • DP Siderovski & FS Willard. The GAPs, GEFs, and GDIs of heterotrimeric G-protein alpha subunits. Cited by 241