Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Click Manage online advance (at the bottom of the page).


SOX8 Affects Tumoral SPARC Expression by Regulating EZH2 to Attenuate Effectiveness of albumin-bound paclitaxel in PDAC
Shuai Yuan; Jie Xu; Bodong Zhou; Yizhang Zhou; Mingxiao Lang; Junli Cao; Zhe Liu; Shengyu Yang; Song Gao; Jihui Hao
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.64752; accepted
[Author manuscript]

A systematic review of Vaccine Breakthrough Infections by SARS-CoV-2 Delta Variant
Mengxin Zhang, Ying Liang, Bang Du, Weyland Cheng, Lifeng Li, Zhidan Yu, Shuying Luo, Yaodong Zhang, Jikui Guan, Huanmin Wang, Xianwei Zhang, Wancun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.68973; accepted
[Author manuscript]

The COVID-19 infection in children and its association with immune system, prenatal stress, and neurological complications
Suliman Khan, Rabeea Siddique, Lin Yueting, Hao Xiao, Hua Linlin, Ghulam Nabi
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.66906; in press
[Author manuscript]

Rocaglamide promotes the infiltration and antitumor immunity of NK cells by activating cGAS-STING signaling in non-small cell lung cancer
Xuewei Yan, Chao Yao, Cheng Fang, Min Han, Chenyuan Gong, Dan Hu, Weiming Shen, Lixin Wang, Suyun Li, Shiguo Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.65019; in press
[Author manuscript]

Role of RHO family interacting cell polarization regulator (RIPOR) in Health and Disease: Recent advances and prospects
Zeheng Lv, Yan Ding, Wenxin Cao, Shuyun Wang, Kun Gao
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.65457; in press
[Author manuscript]

The advanced glycation end-products (AGEs)/ROS/NLRP3 inflammasome axis contributes to the delayed diabetic corneal wound healing and nerve regeneration
Luqin Wan, Xiaofei Bai, Qingjun Zhou, Chen Chen, Huifeng Wang, Ting Liu, Junfa Xue, Chao Wei, Lixin Xie
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.63219; accepted
[Author manuscript]

Insights into the critical role of the PXR in preventing carcinogenesis and chemotherapeutic drug resistance
Xiaxia Niu, Ting Wu, Gege Li, Xinsheng Gu, Yanan Tian, and Hongmei Cui
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.68724; in press
[Author manuscript]

Trophoblast-derived Lactic Acid Orchestrates Decidual Macrophage Differentiation Via SRC/LDHA Signaling In Early Pregnancy
Lu Gao, Qian-Han Xu, Li-Na Ma, Jing Luo, Kahindo P. Muyayalo, Li-Ling Wang, Dong-Hui Huang, Xian-Jin Xiao, Shi-Bin Cheng, Gil Mor, Ai-Hua Liao
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.67816; in press
[Author manuscript]

Underlying the Mechanisms of Doxorubicin-Induced Acute Cardiotoxicity: Oxidative Stress and Cell Death
Chun-Yan Kong, Zhen Guo, Peng Song, Xin Zhang, Yu-Pei Yuan, Teng Teng, Ling Yan, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.65258; in press
[Author manuscript]

High Expression of G6PD Increases Doxorubicin Resistance in Triple Negative Breast Cancer Cells by Maintaining GSH Level
Man Luo, Afu Fu, Renfei Wu, Na Wei, Kai Song, Sierin Lim, Kathy Qian Luo
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.65555; accepted
[Author manuscript]

CircCDK14 Promotes Tumor Progression and Resists Ferroptosis in Glioma by Regulating PDGFRA
Simin Chen, Zaoyu Zhang, Baoxin Zhang, Qing Huang, Yi Liu, Yi Qiu, Xinmiao Long, Minghua Wu, Zuping Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.66114; accepted
[Author manuscript]

ATPase inhibitory factor 1 protects the heart from acute myocardial ischemia/reperfusion injury through activating AMPK signaling pathway
Jia-Wei Wu, Hao Hu, Jin-sheng Hua, Li-Kun Ma
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.64956; in press
[Author manuscript]

Propionate alleviates myocardial ischemia-reperfusion injury aggravated by Angiotensin II dependent on caveolin-1/ACE2 axis through GPR41
Fan Deng, Liang-Qing Zhang, Han Wu, Yu Chen, Wen-Qian Yu, Rong-Hui Han, Yuan Han, Xiao-Qi Zhang, Qi-Shun Sun, Ze-Bin Lin, Yu Wang, Yong-Pan Liu, Jing-Yi Chen, Ke-Xuan Liu, Jing-Juan Hu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.67724; in press
[Author manuscript]

Death-associated protein kinase 1 mediates Aβ42 aggregation-induced neuronal apoptosis and tau dysregulation in Alzheimer’s disease
Tao Zhang, Yongfang Xia, Li Hu, Dongmei Chen, Chen-Ling Gan, Long Wang, Yingxue Mei, Guihua Lan, Xindong Shui, Yuan Tian, Ruomeng Li, Mi Zhang and Tae Ho Lee
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.66760; in press
[Author manuscript]

Regulation of lung epithelial cell senescence in smoking-induced COPD/emphysema by microR-125a-5p via Sp1 mediation of SIRT1/HIF-1a
Hao Wu, Huimin Ma, Lumin Wang, Huazhong Zhang, Lu Lu, Tian Xiao, Cheng Cheng, Peiwen Wang, Yi Yang, Meng Wu, Suhua Wang, Jinsong Zhang, Qizhan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.65861; in press
[Author manuscript]

MG53 inhibits cellular proliferation and tumor progression in colorectal carcinoma
Pranav Gupta, Haichang Li, Guan-Nan Zhang, Anna Maria Barbuti, Yuqi Yang, Pei-hui Lin, Chuanxi Cai, Tao Tan, Jianjie Ma, Zhe-Sheng Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.67869; accepted
[Author manuscript]

Neuraminidase 1 deficiency attenuates cardiac dysfunction, oxidative stress, fibrosis, inflammatory via AMPK-Sirt3 pathway in diabetic cardiomyopathy mice
Zhen Guo, Hu Tuo, Nan Tang, Fang-Yuan Liu, Shu-Qing Ma, Peng An, Dan Yang, Min-Yu Wang, Di Fan, Zheng Yang, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.65938; in press
[Author manuscript]

N6-Methyladenosine Modifications in the Female Reproductive System: Roles in Gonad Development and Diseases
Hongbei Mu, Huiying Li, Yu Liu, Xiaofei Wang, Qiaojuan Mei, Wenpei Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.66218; in press
[Author manuscript]

The different immune responses by age are due to the ability of the fetal immune system to secrete primal immunoglobulins responding to unexperienced antigens
Jangho Lee, Kyoungshik Cho, Hyejin Kook, Suman Kang, Yunsung Lee, Jiwon Lee
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.67203; in press
[Author manuscript]

Post-translational Modification in Control of SIRT1 Stability during DNA Damage Response
Chenxi Ouyang, Guang Lu, Weifeng He, Boon-Huat Bay, Han-Ming Shen
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.68587; accepted
[Author manuscript]

Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) inhibition promotes pulmonary metastasis of osteosarcoma by boosting ezrin phosphorylation
Fangfei Li, Xiaoqiu Wu, Xuekun Fu, Jin Liu, Yue Pan, Gary Guishan Xiao, Aiping Lu, Ge Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.58784; accepted
[Author manuscript]

CircCCNB1 silencing acting as a miR-106b-5p sponge inhibited GPM6A expression to promote HCC progression by enhancing DYNC1I1 expression and activating the AKT/ERK signaling pathway
Yan-ming Liu, Yue Cao, Ping-sen Zhao, Liang-yin Wu, Ya-min Lu, Yu-long Wang, Jia-feng Zhao, Xin-guang Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.66915; in press
[Author manuscript]

Genome Editing with AAV-BR1-CRISPR in Postnatal Mouse Brain Endothelial Cells
Xiaopeng Song, Yaxiong Cui, Yanxiao Wang, Yizhe Zhang, Qi He, Zhenyang Yu, Chengfang Xu, Huimin Ning, Yuying Han, Yunting Cai, Xuan Cheng, Jian Wang, Yan Teng, Xiao Yang, Jun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.64188; in press
[Author manuscript]

Pharmacologic IRE1α kinase inhibition alleviates aortic dissection by decreasing vascular smooth muscle cells apoptosis
Wenjun Zhang, Kun Gao, Xiaodan Zhong,Mengwen Wang,Yang Xie,Lei Dai, Wanjun Liu,Yujian Liu, Xingwei He, Shiliang LiThati MadhusudhanHongjie Wang,and Hesong Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.63593; accepted
[Author manuscript]

Apoptin induces pyroptosis of colorectal cancer cells via the GSDME-dependent pathway
ZiRui Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.64350; in press
[Author manuscript]

The cross-talk between PARylation and SUMOylation in C/EBPβ at K134 site participates in pathological cardiac hypertrophy
Luping Wang, Panxia Wang, Suowen Xu, Zhuoming Li, Dayue Darrel Duan, Jiantao Ye, Jingyan Li, Yanqing Ding, Wenqing Zhang, Jing Lu, Peiqing Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.65211; in press
[Author manuscript]

The role of melatonin in the treatment of type 2 diabetes mellitus and Alzheimer’s disease
Shengnan Shen, Qiwen Liao, Yin Kwan Wong, Xiao Chen, Chuanbin Yang, Chengchao Xu, Jichao Sun, Jigang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.66871; accepted
[Author manuscript]

Emerging Piezo1 signaling in inflammation and atherosclerosis; a potential therapeutic target
Shafiu A. Umar Shinge, Daifang Zhang, Ahmad Ud Din, Paul Evans, YongMei Nie, FengXu Yu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.63819; accepted
[Author manuscript]

Overview of follicle stimulating hormone and its receptors in reproduction and in stem cells and cancer stem cells
Swati Haldar, Himanshu Agarwal, Sarama Saha, Alex R. Straughn, Partha Roy and, Sham S. Kakar
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.63721; in press
[Author manuscript]

Cerebral microinfarct is emergency consequence of Alzheimer's disease: a new insight into development of neurodegenerative diseases
Xinjie Lin,Yong Fan,Fan Zhang and Yao Lin
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.55419; accepted
[Author manuscript]

Downregulated miR-339-5p leads to overexpression of B7-H3 on glioma with tumor progression and invasion
Fengqing Fu, Jiayan Gao, Hanqing Chen, Weipeng Wang, Jing Sun, Xueguang Zhang, Yulun Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.46116; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.