Issue cover v17i5

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 17 (5); 2021

Research Papers

Graphic abstract

CircMETTL3, upregulated in a m6A-dependent manner, promotes breast cancer progression
Zhi Li, Hai-Yan Yang, Xin-Yuan Dai, Xu Zhang, Yu-Zhou Huang, Liang Shi, Ji-Fu Wei, Qiang Ding
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1178-1190. doi:10.7150/ijbs.57783
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Characteristics of the PI3K/AKT and MAPK/ERK pathways involved in the maintenance of self-renewal in lung cancer stem-like cells
Jingyuan Li, Jianyu Wang, Dan Xie, Qin Pei, Xue Wan, H.Rosie Xing, Ting Ye
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1191-1202. doi:10.7150/ijbs.57871
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

MnSOD Lysine 68 acetylation leads to cisplatin and doxorubicin resistance due to aberrant mitochondrial metabolism
Yucheng Gao, Yueming Zhu, Elizabeth L. Tran, Valerie Tokars, Angela E. Dean, Songhua Quan, David Gius
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1203-1216. doi:10.7150/ijbs.51184
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

3,3'-Diindolylmethane induces gastric cancer cells death via STIM1 mediated store-operated calcium entry
Yang Ye, Xue Li, Zhihua Wang, Fen Ye, Wenrong Xu, Rongzhu Lu, Haijun Shen, Shuhan Miao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1217-1233. doi:10.7150/ijbs.56833
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Dickkopf-1 promotes Vascular Smooth Muscle Cell proliferation and migration through upregulating UHRF1 during Cyclic Stretch application
Teng-fei Zheng, Xiao-lin Liu, Xiao Li, Qian-qian Wang, Ya-chao Zhao, Xuan Li, Meng-meng Li, Yu Zhang, Meng Zhang, Wen-cheng Zhang, Cheng Zhang, Yun Zhang, Mei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1234-1249. doi:10.7150/ijbs.56247
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Wild-type IDH1 inhibits the tumor growth through degrading HIF-α in renal cell carcinoma
Song Chen, Yejinpeng Wang, Yaoyi Xiong, Tianchen Peng, Mengxin Lu, Lian Zhang, Zhongqiang Guo
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1250-1262. doi:10.7150/ijbs.54401
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Targeting HLA-F suppresses the proliferation of glioma cells via a reduction in hexokinase 2-dependent glycolysis
Xin Chen, Na Sun, Rongqin Li, Xuejia Sang, Xueqin Li, Jie Zhao, Jing Han, Jing Yang, Takayuki Ikezoe
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1263-1276. doi:10.7150/ijbs.56357
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

SARS-CoV-2-induced Overexpression of miR-4485 Suppresses Osteogenic Differentiation and Impairs Fracture Healing
Bobin Mi, Yuan Xiong, Chenming Zhang, Wu Zhou, Lang Chen, Faqi Cao, Fenghua Chen, Zhi Geng, Adriana C. Panayi, Yun Sun, Lin Wang, Guohui Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1277-1288. doi:10.7150/ijbs.56657
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Enforced expression of miR-92b blunts E. coli lipopolysaccharide-mediated inflammatory injury by activating the PI3K/AKT/β-catenin pathway via targeting PTEN
Kangfeng Jiang, Jing Yang, Chunlian Song, Fengping He, Liangyu Yang, Xiaobing Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1289-1301. doi:10.7150/ijbs.56933
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Aurka deficiency in the intestinal epithelium promotes age-induced obesity via propionate-mediated AKT activation
Na Sun, Fandong Meng, Jie Zhao, Xueqin Li, Rongqing Li, Jing Han, Xin Chen, Wanpeng Cheng, Xiaoying Yang, Yanbo Kou, Kuiyang Zheng, Jing Yang, Takayuki Ikezoe
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1302-1314. doi:10.7150/ijbs.56477
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

PAK5-mediated AIF phosphorylation inhibits its nuclear translocation and promotes breast cancer tumorigenesis
Yao Xing, Yang Li, Bingtao Hu, Fuyi Han, Xin Zhao, Hongyan Zhang, Yanshu Li, Danni Li, Jiabin Li, Feng Jin, Feng Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1315-1327. doi:10.7150/ijbs.58102
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Peripheral Macrophage-derived Exosomes promote repair after Spinal Cord Injury by inducing Local Anti-inflammatory type Microglial Polarization via Increasing Autophagy
Baokun Zhang, Fangqi Lin, Jiqing Dong, Jingwen Liu, Zhenyu Ding, Jianguang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1339-1352. doi:10.7150/ijbs.54302
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

IKKe in osteoclast inhibits the progression of methylprednisolone-induced osteonecrosis
Yingjie Liu, Haojie Shan, Yang Zong, Yiwei Lin, Wenyang Xia, Nan Wang, Lihui Zhou, Youshui Gao, Xin Ma, Chaolai Jiang, Xiaowei Yu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1353-1360. doi:10.7150/ijbs.57962
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Application of phototherapeutic-based nanoparticles in colorectal cancer
Jiaxin Yan, Chunli Wang, Xiaomei Jiang, Yiqu Wei, Qun Wang, Kunli Cui, Xiao Xu, Feng Wang, Lei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1361-1381. doi:10.7150/ijbs.58773
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Inhibition of Sirtuin 3 prevents titanium particle-induced bone resorption and osteoclastsogenesis via suppressing ERK and JNK signaling
Ning Li, Xiaoping Li, Kai Zheng, Jiaxiang Bai, Weicheng Zhang, Houyi Sun, Gaoran Ge, Wei Wang, Zhen Wang, Ye Gu, Yi Xue, Yaozeng Xu, Dechun Geng, Jun Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1382-1394. doi:10.7150/ijbs.53992
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Moderate mechanical stimulation rescues degenerative annulus fibrosus by suppressing caveolin-1 mediated pro-inflammatory signaling pathway
Weidong Zhang, Huan Wang, Zhangqin Yuan, Genglei Chu, Heng Sun, Zilin Yu, Huan Liang, Tao Liu, Feng Zhou, Bin Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1395-1412. doi:10.7150/ijbs.57774
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Prognostic value of LRRC4C in Colon and Gastric Cancers correlates with Tumour Microenvironment Immunity
XiaoFeng Yang, Purun Lei, Lijun Huang, Xiao Tang, Bo Wei, HongBo Wei
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1413-1427. doi:10.7150/ijbs.58876
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Potential of exosomes as diagnostic biomarkers and therapeutic carriers for doxorubicin-induced cardiotoxicity
Chao Tian, Yanyan Yang, Baochen Bai, Shizhong Wang, Meixin Liu, Rui-Cong Sun, Tao Yu, Xian-ming Chu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1328-1338. doi:10.7150/ijbs.58786
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Promising diagnostic and therapeutic circRNAs for skeletal and chondral disorders
Gaoyang Chen, Wanze Tang, Shang Wang, Canling Long, Xiaoqin He, Dazhi Yang, Songlin Peng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(5): 1428-1439. doi:10.7150/ijbs.57887
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]