Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 19 (12); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Protection of c-Fos from autophagic degradation by PRMT1-mediated methylation fosters gastric tumorigenesis
Eunji Kim, Laily Rahmawati, Nur Aziz, Han Gyung Kim, Ji Hye Kim, Kyung-Hee Kim, Byong Chul Yoo, Narayana Parameswaran, Jong-Sun Kang, Hoon Hur, Balachandran Manavalan, Jongsung Lee, Jae Youl Cho
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3640-3660. doi:10.7150/ijbs.85126
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A novel mouse model of heart failure with preserved ejection fraction after chronic kidney disease induced by retinol through JAK/STAT pathway
Bowen Liu, Adilan Shalamu, Zhiqiang Pei, Liwei Liu, Zilun Wei, Yanan Qu, Shuai Song, Wei Luo, Zhen Dong, Xinyu Weng, Junbo Ge
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3661-3677. doi:10.7150/ijbs.83432
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Lnc-ZEB2-19 Inhibits the Progression and Lenvatinib Resistance of Hepatocellular Carcinoma by Attenuating the NF-κB Signaling Pathway through the TRA2A/RSPH14 Axis
Mingbo Cao, Yupeng Ren, Yuxuan Li, Junfeng Deng, Xiaorui Su, Yongchang Tang, Feng Yuan, Haixia Deng, Gaoyuan Yang, Zhiwei He, Bo Liu, Zhicheng Yao, Meihai Deng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3678-3693. doi:10.7150/ijbs.85270
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Golgi-protein 73 facilitates vimentin polymerization in hepatocellular carcinoma
Xinyang Hu, Shijin Yuan, Sining Zhou, Ting Sun, Chaoqun Wang, Shilong Ying, Heping Zhu, Jingfeng Luo, Hongchuan Jin, Yiming Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3694-3708. doi:10.7150/ijbs.85431
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Androgen receptor suppresses lung cancer invasion and increases cisplatin response via decreasing TPD52 expression
Shiqing Liu, Chengping Hu, Min Li, Wolong Zhou, Ronghao Wang, Yao Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3709-3725. doi:10.7150/ijbs.84577
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Lysine N-methyltransferase SETD7 promotes bladder cancer progression and immune escape via STAT3/PD-L1 cascade
Jiancheng Lv, Qikai Wu, Kai Li, Kexin Bai, Hao Yu, Juntao Zhuang, Huanyou Sun, Haiwei Yang, Xiao Yang, Qiang Lu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3744-3761. doi:10.7150/ijbs.87182
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Intergenic CircRNA Circ_0007379 Inhibits Colorectal Cancer Progression by Modulating miR-320a Biogenesis in a KSRP-Dependent Manner
Fei Long, Liang Li, Canbin Xie, Min Ma, Zhiwei Wu, Zhixing Lu, Baiying Liu, Ming Yang, Fan Zhang, Zhengping Ning, Chonglei Zhong, Bowen Yu, Shiyi Liu, Longyu Wan, Buning Tian, Kaiyan Yang, Yihang Guo, Miao Chen, Jin Chou, Xiaorong Li, Gui Hu, Changwei Lin, Yi Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3781-3803. doi:10.7150/ijbs.85063
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

FIBP interacts with transcription factor STAT3 to induce EME1 expression and drive radioresistance in lung adenocarcinoma
Yunhong Xu, Jun Li, Kuikui Zhu, Yulan Zeng, Jing Chen, Xiaorong Dong, Sheng Zhang, Shuangbing Xu, Gang Wu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3816-3829. doi:10.7150/ijbs.83134
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Syntaxin-6 promotes the progression of hepatocellular carcinoma and alters its sensitivity to chemotherapies by activating the USF2/LC3B axis
Lianer Zhou, Zhenyu Wang, Xiaoxia Chen, Xianxian Li, Chao Ge, Xuejie Min, Fangyu Zhao, Taoyang Chen, Jinjun Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3892-3907. doi:10.7150/ijbs.86636
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Recombinant IL-37 Exerts an Anti-inflammatory Effect on Human Aortic Valve Interstitial Cells through Extracellular and Intracellular Actions
Erlinda The, Yufeng Zhai, Qingzhou Yao, Lihua Ao, Suzhao Li, David A. Fullerton, Charles A. Dinarello, Xianzhong Meng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3908-3919. doi:10.7150/ijbs.85745
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

PAK1 overexpression promotes myxofibrosarcoma angiogenesis through STAT5B-mediated CSF2 transactivation: clinical and therapeutic relevance of amplification and nuclear entry
Chien-Feng Li, Ti-Chun Chan, Fu-Min Fang, Shih-Chen Yu, Hsuan-Ying Huang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3920-3936. doi:10.7150/ijbs.83467
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Melatonin Ameliorates Hepatic Ferroptosis in NAFLD by Inhibiting ER Stress via the MT2/cAMP/PKA/IRE1 Signaling Pathway
Qingyun Guan, Zixu Wang, Keyu Hu, Jing Cao, Yulan Dong, Yaoxing Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3937-3950. doi:10.7150/ijbs.85883
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Therapeutic implications for localized prostate cancer by multiomics analyses of the ageing microenvironment landscape
Chengpeng Gui, Jinhuan Wei, Chengqiang Mo, Yanping Liang, Junjie Cen, Yuhang Chen, Daohu Wang, Junhang Luo
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3951-3969. doi:10.7150/ijbs.85209
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

PARP inhibitor shuts down the global translation of thyroid cancer through promoting Pol II binding to DIMT1 pause
Xiukun Hou, Mengran Tian, Junya Ning, Zhongyu Wang, Fengli Guo, Wei Zhang, Linfei Hu, Songfeng Wei, Chuanxiang Hu, Xinwei Yun, Jingzhu Zhao, Qiman Dong, Xianhui Ruan, Dapeng Li, Ming Gao, Xiangqian Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3970-3986. doi:10.7150/ijbs.81895
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The m6A reader YTHDF1 attenuates fulminant hepatitis via MFG-E8 translation in an m6A dependent manner
Meng-Yun Ke, Yi Fang, Hui Cai, Jian-Wen Lu, Lin Yang, Yue Wang, Rong-Qian Wu, Xu-Feng Zhang, Yi Lv, Jian Dong
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3987-4003. doi:10.7150/ijbs.84768
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Broadening horizons: the multifaceted functions of ferroptosis in kidney diseases
Qi Feng, Yang Yang, Kaidi Ren, Yingjin Qiao, Zhi Sun, Shaokang Pan, Fengxun Liu, Yong Liu, Jinling Huo, Dongwei Liu, Zhangsuo Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3726-3743. doi:10.7150/ijbs.85674
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

B7-H3 in Brain Malignancies: Immunology and Immunotherapy
Xiaopeng Guo, Mengqi Chang, Yu Wang, Bing Xing, Wenbin Ma
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3762-3780. doi:10.7150/ijbs.85813
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Zonula Occludens Proteins Signaling in Inflammation and Tumorigenesis
Sen Yu, Jie He, Keping Xie
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3804-3815. doi:10.7150/ijbs.85765
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Unraveling the Complexity of Regulated Cell Death in Esophageal Cancer: from Underlying Mechanisms to Targeted Therapeutics
Haowen Zhang, Jin Zhang, Siyuan Luan, Zhiying Liu, Xiaokun Li, Bo Liu, Yong Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3831-3868. doi:10.7150/ijbs.85753
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Targeting metabolism in aortic aneurysm and dissection: from basic research to clinical applications
Qi Wang, Gulinazi Yesitayi, Bingyan Liu, Dilixiati Siti, Mierxiati Ainiwan, Aliya Aizitiaili, Xiang Ma
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3869-3891. doi:10.7150/ijbs.85467
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Erratum

miR-199a-3p/5p regulate tumorgenesis via targeting Rheb in non-small cell lung cancer: Erratum
Xiaomin Liu, Xianyi Wang, Binshu Chai, Zong Wu, Zhitao Gu, Heng Zou, Hui Zhang, Yanli Li, Qiangling Sun, Wentao Fang, Zhongliang Ma
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(12): 3830. doi:10.7150/ijbs.86344
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]