Issue cover v19i7

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 19 (7); 2023

Editorial

Graphic abstract

Vistas in Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Treatment: of Kinome and Signaling Networks
Dimitrios J. Stravopodis, Kostas A. Papavassiliou, Athanasios G. Papavassiliou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2002-2005. doi:10.7150/ijbs.83574
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Research Papers

Graphic abstract

Disruption of the tumor suppressor-like activity of aryl hydrocarbon receptor by arsenic in epithelial cells and human lung cancer
Yao Fu, Zhuoyue Bi, Haoyan Ji, Millie Elangbam, Qian Zhang, Yiran Qiu, Wenxuan Zhang, Chitra Thakur, Fei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 1983-2001. doi:10.7150/ijbs.81423
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Chronic stress promotes colorectal cancer progression by enhancing glycolysis through β2-AR/CREB1 signal pathway
Yunfeng Guan, Wang Yao, Hao Yu, Ying Feng, Yiyang Zhao, Xiangyang Zhan, Yan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2006-2020. doi:10.7150/ijbs.79583
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Exercise maintains bone homeostasis by promoting osteogenesis through STAT3
Xiangru Huang, Yanfei Zhu, Siyuan Sun, Xin Gao, Yiling Yang, Hongyuan Xu, Anting Jin, Yuanqi Liu, Hanbing Jia, Qinggang Dai, Lingyong Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2021-2033. doi:10.7150/ijbs.82744
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

S100 Calcium Binding Protein A16 Promotes Cell Proliferation by triggering LATS1 ubiquitin degradation mediated by CUL4A ligase to inhibit Hippo pathway in Glioma development
Yifang Hu, Rihua Zhang, Shan Lu, Wensong Zhang, Dan Wang, Yaoqi Ge, Feng Jiang, Xiaoxuan Qin, Yun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2034-2052. doi:10.7150/ijbs.79924
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Gli1 promotes the phenotypic transformation of valve interstitial cells through Hedgehog pathway activation exacerbating calcific aortic valve disease
Yuming Huang, Chen Jiang, Liang Chen, Juanjuan Han, Ming Liu, Tingwen Zhou, Nianguo Dong, Kang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2053-2066. doi:10.7150/ijbs.74123
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Metabolic Flux Analysis Reveals the Roles of Stearate and Oleate on CPT1C-mediated Tumor Cell Senescence
Panpan Chen, Jingyu Tian, Yanying Zhou, Yixin Chen, Huizhen Zhang, Tingying Jiao, Min Huang, Hui Zhang, Peng Huang, Ai-Ming Yu, Frank J. Gonzalez, Huichang Bi
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2067-2080. doi:10.7150/ijbs.80822
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Metabolic modulation of CtBP dimeric status impacts the repression of DNA damage repair genes and the platinum sensitivity of ovarian cancer
Jingjing Li, Yuan Wang, Li Wang, Dapeng Hao, Peipei Li, Minxia Su, Zhiqiang Zhao, Tianyu Liu, Lixin Tai, jinjian Lu, Li-jun Di
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2081-2096. doi:10.7150/ijbs.80952
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Berberine inhibits high fat diet-associated colorectal cancer through modulation of the gut microbiota-mediated lysophosphatidylcholine
Haitao Chen, Chenxiao Ye, Changhong Wu, Jiali Zhang, Lu Xu, Xuanying Wang, Chao Xu, Jin Zhang, Yong Guo, Qinghua Yao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2097-2113. doi:10.7150/ijbs.81824
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Bulk and single-cell transcriptome profiling reveal extracellular matrix mechanical regulation of lipid metabolism reprograming through YAP/TEAD4/ACADL axis in hepatocellular carcinoma
Jingwei Cai, Tianyi Chen, Zhiyu Jiang, Jiafei Yan, Zhengtao Ye, Yeling Ruan, Liye Tao, Zefeng Shen, Xiao Liang, Yifan Wang, Junjie Xu, Xiujun Cai
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2114-2131. doi:10.7150/ijbs.82177
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Plasminogen Activator Inhibitor-1 Potentiates Neutrophil Infiltration and Tissue Injury in Colitis
Xinqiong Wang, Li Guo, Jiebin Huang, Shaowei Jiang, Na Li, Hong-Hua Mu, Chundi Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2132-2149. doi:10.7150/ijbs.75890
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Olfactomedin-4 deletion exacerbates DSS-induced colitis through a matrix metalloproteinase-9-dependent mechanism
Xinyu Wang, Shenghui Chen, Jinghua Wang, Yishu Chen, Yanjun Guo, Qinqiu Wang, Zhening Liu, Hang Zeng, Chengfu Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2150-2166. doi:10.7150/ijbs.80441
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

CTSG Suppresses Colorectal Cancer Progression through Negative Regulation of Akt/mTOR/Bcl2 Signaling Pathway
Shixin Chan, Xu Wang, Zhenglin Wang, Youwen Du, Xiaomin Zuo, Jiajie Chen, Rui Sun, Qing Zhang, Li Lin, Yang Yang, Zhen Yu, Hu Zhao, Huabing Zhang, Wei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2220-2233. doi:10.7150/ijbs.82000
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Cytochalasin D restores nuclear size acting on F-actin and IZUMO1 localization in low-quality spermatozoa
Guillaume Martinez, Donato Cappetta, Marialucia Telesca, Konrad Urbanek, Giuseppe Castaldo, Magali Dhellemmes, Vincenza Grazia Mele, Teresa Chioccarelli, Veronica Porreca, Anne-Laure Barbotin, Angèle Boursier, Florian Guillou, Charles Coutton, Sophie Brouillet, Antonella De Angelis, Liberato Berrino, Riccardo Pierantoni, Gilda Cobellis, Rosanna Chianese, Francesco Manfrevola
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2234-2255. doi:10.7150/ijbs.77166
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Exploration of spatial heterogeneity of tumor microenvironment in nasopharyngeal carcinoma via transcriptional digital spatial profiling
Liping Wang, Dujuan Wang, Xiaojiao Zeng, Qian Zhang, Huiqing Wu, Jie Liu, Yang Wang, Guohong Liu, Yunbao Pan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2256-2269. doi:10.7150/ijbs.74653
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Drug Repurposing Flubendazole to Suppress Tumorigenicity via PCSK9-dependent Inhibition and Potentiate Lenvatinib Therapy for Hepatocellular Carcinoma
Wenjiao Jin, Junming Yu, Yang Su, Hechun Lin, Tengfei Liu, Jing Chen, Chao Ge, Fangyu Zhao, Qin Geng, Lin Mao, Shuqing Jiang, Ying Cui, Taoyang Chen, Guoping Jiang, Jinjun Li, Chunxiao Miao, Xiuying Xiao, Hong Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2270-2288. doi:10.7150/ijbs.81415
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Deubiquitinase USP13 regulates glycolytic reprogramming and progression in osteosarcoma by stabilizing METTL3/m6A/ATG5 axis
Ce Wang, Yichen Meng, Jianquan Zhao, Jun Ma, Yuechao Zhao, Rui Gao, Wei Liu, Xuhui Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2289-2303. doi:10.7150/ijbs.82081
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Application of single-cell RNA sequencing on human testicular samples: a comprehensive review
Fan Dong, Ping Ping, Yi Ma, Xiang-Feng Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2167-2197. doi:10.7150/ijbs.82191
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Crosstalk between N6-methyladenosine (m6A) modification and noncoding RNA in tumor microenvironment
Dan Wang, Yingying Han, Lushan Peng, Tao Huang, Xiaoyun He, Junpu Wang, Chunlin Ou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(7): 2198-2219. doi:10.7150/ijbs.79651
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]